Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
애기말발도리 가장쉬운 번식법ㅣ삽목둥이 노지 관리법ㅣ석류수확 |간편한 수제비 | Deutzia gracilis 🍂
힐링타임
힐링타임 46.2N theo dõi 157 Videos 5.05TR lượt xem 2021-10-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-08
Tổng số lượt xem3.84N
Thích tỷ lệ 98.1%
Số lần bình luận32
Tỷ lệ lượt xem 8.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.72TR - 3.13TR
Tỷ lệ tương tác 12.42%
Thẻ gắn
애기말발도리 석류 수제비
Giới thiệu
벌써 10월 셋째주 네요. 시간이 정말 빨라요.
매달 15일을 중심으로 피었는꽃들 소개하고 있는데
요번에는 애기말발도리 뿌리내린것이 너무 튼실해서
여러분들에게 꼭 알려주고 싶은 정보라
말발도리 영상을 준비했어요

갑자기 추워져서 가드너의 마음이 바빠지는 요즘
하루하루가 소중하고, 귀한 시간입니다.

벌써 식물들 월동 걱정이 되실텐데
아직은 괜찮습니다. 갑자기 기온이 떨어지기는 하지만
이정도로 식물들이 동사 하지는 않아요
월동준비는 좀더 있다 하셔도 괜찮아요

그럼 편안하게 시청하면서 힐링 하셔요~^^


* 본 영상은 광고를 포함하지 않습니다.
📧E-mail : [email protected]

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 버들가지 아래서 기다릴게 - https://youtu.be/8zSc2fEkomk#애기말발도리 #휘묻이 # 힐링타임
Mở