Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
SpongeBob SquarePants: Lights, Camera, Pants! - Max Difficulty 100% "Speedrun" in 5:45:30
SHiFT
SHiFT 70.4N theo dõi 957 Videos 14.19TR lượt xem 2020-11-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem15.69N
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận79
Tỷ lệ lượt xem 22.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 7.12TR - 8.28TR
Tỷ lệ tương tác 8.09%
Thẻ gắn
bfbb shift speedrun bfbb remake bfbb remaster bfbb rehydrated thq nordic spongebob squarepants bfbb pc robo-squidward battle for bikini bottom review battle for bikini bottom rehydrated reaction battle for bikini bottom rehydrated gameplay bfbb final boss bfbb speedrun bfbb review shift gdq spongebob battle for bikini bottom spongebob memes mr krabs meme nicotine lights camera pants memerun lights camera pants 100% playthrough
Giới thiệu
The moment you're probably here for lol: 3:51:17
This is a 100% "speedrun" of Lights, Camera, Pants on the highest player and AI difficulty. An annual event over on my stream at https://www.twitch.tv/shift

Subscribe for more! https://www.youtube.com/c/shiftss?sub_confirmation=1

Join me on social media:
Twitter: https://twitter.com/shiftposting
Discord: https://discordapp.com/invite/shift
Mở