Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Руслан Салей (Ruslan Salei) 2 ноября 1974 — 7 сентября 2011
S M
S M 18 theo dõi 6 Videos 10.82N lượt xem 2014-08-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem8.46N
Thích tỷ lệ 99%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.54TR - 2.75TR
Tỷ lệ tương tác 1.51%
Thẻ gắn
Руслан Салей Ruslan Salei Ruslan Salei (Ice Hockey Player) September 7 (Day Of Year)
Giới thiệu
Легенда белорусского хоккея.
Mở