Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【全明星觀察中】入住第一天吃相、睡相全都錄,這位家人竟有迷戀紅內褲的特殊癖好?!|EP1:房客入住中|愛爾麗集團
全明星觀察中 Watching All-Star
全明星觀察中 Watching All-Star 73.3N theo dõi 139 Videos 13.23TR lượt xem 2021-09-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-27
Tổng số lượt xem692.86N
Thích tỷ lệ 96.4%
Số lần bình luận908
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 126.1TR - 226.95TR
Tỷ lệ tương tác 2.14%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#全明星觀察中
14天同居家人入住相見歡!
24小時不關機,私下吃相、睡相與特殊癖好全部現形啦!

🏠全明星觀察中🔍無主持人、無腳本、 無設定角色!
以全實境的方式觀察記錄7位明星這14天的相處歷程!
參與藝人:#江宏傑、#小春、#林敬倫、#吳思賢(#小樂)、#大元、#粿粿、#黃沐妍

還在辛苦努力做仰臥起坐或深蹲練馬甲線與翹臀?完美肌線,何需費力?愛爾麗雷射體雕/力美肌塑躺著30分鐘,讓你身上的肉肉不爆料!
立即了解👉https://s.no8.io/link/channels/0vRPTutruM

🏠YT🔍每週六 晚上11點|訂閱傳送門https://pse.is/3mq6u9
🏠台視🔍每週日 晚上8點
🏠myVideo🔍每週日 晚上10點
🏠TVBS歡樂台🔍每週六 晚上8點

🏠Facebook🔍https://www.facebook.com/watchingallstar
🏠Instagram🔍https://www.instagram.com/watching_all_star0905
Mở