Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Fortnite Squid Games (insane)
LazarLazar
LazarLazar 2.81TR theo dõi 15 Videos 65.2TR lượt xem 2021-10-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-15
Tổng số lượt xem2TR
Thích tỷ lệ 98.9%
Số lần bình luận3.56N
Tỷ lệ lượt xem 71.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 801.34TR - 1.09TỶ
Tỷ lệ tương tác 7.01%
Thẻ gắn
lazarbeam squid game
Giới thiệu
lazarbeam attempts fortnite squid games

play here - 8443-5747-3271

👕LAZAR Merch - https://shoplazar.com/
📷MAIN CHANNEL - https://www.youtube.com/lazarbeam
🩳LAZAR SHORTS - https://www.youtube.com/LazarShorts
🐤TWITTER - https://twitter.com/lazarbeam
📘 FACEBOOK - https://www.facebook.com/LazarBeamLannan/

Want my headset!? I wear the ASTRO.ID A40
To get 5% off your Astro headphones go to: https://astro.family/lazarbeam
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)