Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
一只小耳朵舞蹈 跳着跳着就被封号了
分享影片
分享影片 28.4N theo dõi 199 Videos 2.17TR lượt xem 2021-09-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-16
Tổng số lượt xem4.05N
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 14.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.82TR - 2.13TR
Tỷ lệ tương tác 3.04%
Thẻ gắn
Giới thiệu
👍记得按赞订阅分享 🙏按下小铃铛才会收到新的通知
分享影片 https://www.youtube.com/channel/UCHPAQQbWwYcnc5OgRLwvqTA?sub_confirmation=1
新影片分享 https://www.youtube.com/channel/UC-XpL6bIpCUbI2uDsq1VTQw?sub_confirmation=1

#抖音
Mở