Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Dostumun 5 illik iti dünyasını dəyişdi 😪
ŞAKO ytt
ŞAKO ytt 847 theo dõi 1 Videos 73 lượt xem 2020-08-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem531
Thích tỷ lệ 94.3%
Số lần bình luận49
Tỷ lệ lượt xem 62.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 91N - 182N
Tỷ lệ tương tác 107.91%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)