Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
LILI's FILM - Vlog with JISOO
Lilifilm Official
Lilifilm Official 9.21TR theo dõi 21 Videos 387.92TR lượt xem 2021-05-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-08
Tổng số lượt xem13.6TR
Thích tỷ lệ 99.5%
Số lần bình luận103.62N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 990.12TR - 2.47TỶ
Tỷ lệ tương tác 21.08%
Thẻ gắn
YG Entertainment YG 와이지 K-pop BLACKPINK 블랙핑크 블핑 리사 Lisa BLINK 블링크 LILI's FILM 리리필름 리사 브이로그 LISA Vlog LISA JISOO 리사 지수 JISOO
Giới thiệu
#LISA #리사 #Lilifilm #BLACKPINK #블랙핑크 #JISOO #지수 #VLOG
Mở