Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
新笼的日常 (Roborovski Hamster)
南山有怪兽
南山有怪兽 31.6N theo dõi 76 Videos 12.73TR lượt xem 2021-10-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem388
Thích tỷ lệ 4.12%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 1.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 91N - 136.5N
Tỷ lệ tương tác 11.86%
Thẻ gắn
仓鼠 老公公 南山有怪兽 Hamsters hamster cage Roborovski Hamster
Giới thiệu