Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
于谦调侃郭德纲抽烟喝酒汤头,岳云鹏助攻,于谦算报了媳妇的仇了
搞笑小品
搞笑小品 1.58N theo dõi 504 Videos 1.33TR lượt xem 2018-06-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem736
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 46.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 227.5N
Tỷ lệ tương tác 0.14%
Thẻ gắn
Giới thiệu