Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
수금 방송, 5번 님은 저희를 위해 뭘 해주시는건가요?
공혁준 RHDGURWNS
공혁준 RHDGURWNS 336N theo dõi 1227 Videos 114.53TR lượt xem 2021-06-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-23
Tổng số lượt xem845.74N
Thích tỷ lệ 97.7%
Số lần bình luận2.84N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 384.81TR - 692.64TR
Tỷ lệ tương tác 4.77%
Thẻ gắn
Giới thiệu
비즈니스 문의
[email protected]
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)