Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
عبدالله هلال
طلاب ضد الإنقلاب
طلاب ضد الإنقلاب 2.36N theo dõi 241 Videos 1.14TR lượt xem 2017-10-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem49
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 2.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Giới thiệu
طلاب ضد الانقلاب
https://www.facebook.com/Official.SAC
Mở