Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
故 유상철 빈소를 찾은 축구인들…"좋아질 거로 생각했는데" / 비디오머그
비디오머그 - VIDEOMUG
비디오머그 - VIDEOMUG 1.06TR theo dõi 5205 Videos 1.74TỶ lượt xem 2021-06-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-08
Tổng số lượt xem3.03TR
Thích tỷ lệ 97.1%
Số lần bình luận4.19N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.38TỶ - 2.48TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.17%
Thẻ gắn
News Network SBS VIDEOMUG VIDEOMUG 비디오머그 유상철 유상철 빈소 빈소 故 유상철 축구 축구계 축구선수 유상철
Giới thiệu
췌장암 투병 끝에 어제(7일) 별세한 유상철 전 감독의 빈소에 축구계 인사들의 조문 행렬이 이어지고 있습니다. 축구인들이 기억하는 유상철 전 감독, 〈비디오머그〉에서 전해드립니다.

글·구성·편집 : 박진형 / 영상취재 : 전경배·김원배

故 유상철 빈소를 찾은 축구인들…"좋아질 거로 생각했는데" / 비디오머그

✔신뢰할 수 있는 재미, 비디오머그 VIDEOMUG

#비디오머그 #유상철 #축구 #VMG

▶비디오머그 채널 구독하기 : https://n.sbs.co.kr/mugTube
▶Homepage : https://n.sbs.co.kr/videomug
▶Facebook : https://www.facebook.com/videomug
▶Twitter : https://twitter.com/videomug_sbs
Mở