Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
OMG!! [akase Thailand]
akase thailand
akase thailand 3.23N theo dõi 119 Videos 340.56N lượt xem 2018-11-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem392
Thích tỷ lệ 8.93%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 12.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 182N - 318.5N
Tỷ lệ tương tác 8.93%
Thẻ gắn
Giới thiệu