Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[5화 예고] 무슨 일이야 내가 도와줄 수도 있잖아 - 하트가빛나는순간 EP.5
하트가 빛나는 순간
하트가 빛나는 순간 100N theo dõi 120 Videos 15.24TR lượt xem 2021-10-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-13
Tổng số lượt xem116.27N
Thích tỷ lệ 99.7%
Số lần bình luận300
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 52.89TR - 95.2TR
Tỷ lệ tương tác 5.74%
Thẻ gắn
#EBS #웹드라마 #드라마 #예고 #정수빈 #최지수 #오재웅 #신소현 #하이틴 #고등학교 #고등학생 #썸 #남사친 #여사친 #선공개
Giới thiệu
#웹드라마 #남사친 #여사친


디지털 세상에 둘러싸여 살아가는
이 시대의 10대를 응원하는 청춘 성장 드라마
❤️하트가 빛나는 순간(Take my heart)❤️

[본방송]
✔️ [EBS 1TV] 화요일 저녁 7시 5분 본방사수❤️
✔️ You can watch our show on EBS1TV 7:05 PM KST.

구독, 알림 설정해두면 드라마 빠르게 볼 수 있대요 ✍️
✨하트가빛나는순간 구독하기 👉 https://www.youtube.com/channel/UCeAV...
✨Instagram 👉 https://instagram.com/takemyheart_ebs...
✨공식 홈페이지 👉 https://home.ebs.co.kr/takemyheart/main

#하트가빛나는순간 #최지수 #오재웅 #정수빈 #신소현 #웹드라마
Mở