Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
11시간 30분 기다리고 지금 엄청 난리난 빙수야 분식집에 다녀왔습니다.. [띠미]
띠미 ddimmi
띠미 ddimmi 914N theo dõi 715 Videos 346.35TR lượt xem 2019-03-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.88TR
Thích tỷ lệ 95.8%
Số lần bình luận731
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 855.53TR - 1.53TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.13%
Thẻ gắn
띠미 Elal 빙수야 빙수 먹방 떡볶이 동글이 딸기빙수 빙수야먹방 두끼 떡볶이 무한리필 띠미 먹방 엽떡 엽기떡볶이 신전떡볶이 설빙 빙수먹방 치즈빙수 딸기빙수. 동글이튀김 웨이팅 빙수야 분식집 빙수야 사장님 빙수야 위치 빙수야 가격 빙수야 떡볶이 길음역 분식집 길음역 맛집 길음역 빙수야 성신여대 맛집 성신여대 떡볶이 예쁘린 띠미 예쁘린 김하나 띠미 띠미 수지니
Giới thiệu
[구독] [좋아요] [댓글]은 저에게 큰 힘이 됩니다 ^-^♥
인스타그램:ddimmi96
팬 이메일: [email protected]
비즈니스 문의 이메일 : [email protected]
▶샌드박스가 정말 또 이사를 했어요.. ㅎㅡㅎ
새로 바뀐 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 518 Wework빌딩 15층
받는 사람 명 - 띠미
※ 선물 개봉기는 따로 찍지않고 감사히 받겠습니다!
선물은 강요가 절대 아니에요!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)