Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
600移工上周大遊行高雄市長陳其邁稱將進入第二波感染 足跡越來越多.全睡通鋪互相傳染 感染源不明連環爆?|【驚爆大解謎】|三立新聞台
驚爆新聞線
驚爆新聞線 311N theo dõi 4146 Videos 231.67TR lượt xem 2022-01-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-03
Tổng số lượt xem7.82N
Thích tỷ lệ 0.32%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 2.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.7TR - 2.82TR
Tỷ lệ tương tác 0.7%
Thẻ gắn
國際 新聞 驚爆新聞線 三立 呂惠敏 奇聞 軍事 政治 熱點 三立新聞 靈異 怪異 熱門 庚子年 移工 通鋪 感染源 陳其邁
Giới thiệu
#驚爆新聞線 #呂惠敏 #三立新聞台
勁爆的驚爆新聞線 分段節目都在這裡^___^
➲追蹤驚爆新聞線粉絲團 http://bit.ly/SEThotlinenews
➲驚爆新聞線 爆內幕追真相 https://goo.gl/qnrjSt
➲政論新台灣加油 https://goo.gl/Hthr3e
➲美食趣遊必看54Free食代 https://goo.gl/bSdR3e
➲從台灣看世界 時事不漏接 https://goo.gl/djuiiU
➲雲端秘檔 揭秘辛解碼真相 https://goo.gl/vi3Gzd
➲ 立即訂閱【三立LIVE新聞】https://goo.gl/7FaFJW
Mở