Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Focused On My Purpose & Building Self Worth
True Story
True Story 50.8N theo dõi 587 Videos 19.57TR lượt xem 2021-09-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-05
Tổng số lượt xem4.49N
Thích tỷ lệ 99.3%
Số lần bình luận46
Tỷ lệ lượt xem 8.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 2.02TR - 2.36TR
Tỷ lệ tương tác 19.15%
Thẻ gắn
true story
Giới thiệu
Today's story is from a subscriber here on the channel who details how he got payback by living a good life and focusing on his self worth.

Send your stories, advice or if you want to receive advice to: [email protected]
Mở