Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
신형 스포티지 해외 반응은?! vs 투싼! 디자이너는 대체 무슨 생각이었을까!? 완벽 해석해드립니다!
남자들의 자동차 - 남차카페
남자들의 자동차 - 남차카페 65.5N theo dõi 186 Videos 24.17TR lượt xem 2021-06-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem27.72N
Thích tỷ lệ 92.7%
Số lần bình luận78
Tỷ lệ lượt xem 42.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 12.6TR - 22.7TR
Tỷ lệ tương tác 3.87%
Thẻ gắn
스포티지 스포티지 신형 스포티지 풀체인지 스포티지 풀체인지 디자인 스포티지 풀체인지 예상도 기아 자동차 자동차디자인
Giới thiệu
✔ 선물용 끝판왕 차량용 방향제! 마일론 방향제!
http://smartstore.naver.com/motorsjason
✔ 전차종 커뮤! 네이버 남차카페 가입하기!
http://cafe.naver.com/motorsjason/276
✔ 남차 인스타그램
https://www.instagram.com/motorsjason
✔ 남차 페이스북
https://www.facebook.com/motorsjason
제휴 유튜브 채널 @갓차
Mở