Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
신형 스포티지 해외 반응은?! vs 투싼! 디자이너는 대체 무슨 생각이었을까!? 완벽 해석해드립니다!
남자들의 자동차 motorsjason
남자들의 자동차 motorsjason 53.3N theo dõi 142 Videos 18.27TR lượt xem 2021-06-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem27.72N
Thích tỷ lệ 92.7%
Số lần bình luận78
Tỷ lệ lượt xem 52%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 12.6TR - 22.7TR
Tỷ lệ tương tác 3.87%
Thẻ gắn
스포티지 스포티지 신형 스포티지 풀체인지 스포티지 풀체인지 디자인 스포티지 풀체인지 예상도 기아 자동차 자동차디자인
Giới thiệu
✔ 선물용 끝판왕 차량용 방향제! 마일론 방향제!
http://smartstore.naver.com/motorsjason
✔ 전차종 커뮤! 네이버 남차카페 가입하기!
http://cafe.naver.com/motorsjason/276
✔ 남차 인스타그램
https://www.instagram.com/motorsjason
✔ 남차 페이스북
https://www.facebook.com/motorsjason
제휴 유튜브 채널 @갓차
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)