Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
አዲስ የከምባተኛ የመዘምራን ዝማሬ 2021
Ficko Film production
Ficko Film production 18.7N theo dõi 242 Videos 5.35TR lượt xem 2021-05-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem9.38N
Thích tỷ lệ 96.9%
Số lần bình luận15
Tỷ lệ lượt xem 50.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.7TR - 3.07TR
Tỷ lệ tương tác 2.61%
Thẻ gắn
Giới thiệu