Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
My Apology
Mini Ladd
Mini Ladd 4.94TR theo dõi 1279 Videos 1.44TỶ lượt xem 2020-12-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem3.55TR
Thích tỷ lệ 20.7%
Số lần bình luận32.88N
Tỷ lệ lượt xem 71.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.61TỶ - 1.87TỶ
Tỷ lệ tương tác 11.09%
Thẻ gắn
Giới thiệu