Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
VLOG SQUAD BEST MOMENTS [PART 85]
REWIND
REWIND 953N theo dõi 309 Videos 725.6TR lượt xem 2020-02-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.57TR
Thích tỷ lệ 98.2%
Số lần bình luận347
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 714.39TR - 828.69TR
Tỷ lệ tương tác 1.42%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Hi, everyone!? Hope you enjoy today’s episode of VLOG SQUAD BEST MOMENTS! Let us know what your favorite clip was in the comments section! Thanks for watching!

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

MORE REWIND!
⟡ instagram: http://instagram.com/rewind_comp

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

CREDITS!
Subscribe to David : https://www.youtube.com/DavidDobrik
Subscribe to Jason : https://www.youtube.com/jasonnash
Subscribe to Joe : https://www.youtube.com/ughitsjoe
Subscribe to Carly & Erin : https://www.youtube.com/carlyanderin
Subscribe to Zane : https://www.youtube.com/zanehijazi
Subscribe to Heath : https://www.youtube.com/heathhussar
Subscribe to Scotty : https://www.youtube.com/scottysire
Subscribe to Todd : https://www.youtube.com/toddysmithy
Subscribe to Jonah : https://www.youtube.com/nickantonyan
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

▲ last week's videos ▼
VLOG SQUAD BEST MOMENTS [PART 84]
https://youtu.be/mrVdEp5iZVY

VLOG SQUAD BEST MOMENTS [PART 83]
https://youtu.be/QpEq_jL35lU

VLOG SQUAD BEST MOMENTS [PART 82]
https://youtu.be/atvBeQaAFwQ

VLOG SQUAD BEST MOMENTS [PART 81]
https://youtu.be/jhpX0zyD7SI
Mở