Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
너기묘 3만원으로 아케이드 뽑기를 해보자
블루라이트닝
블루라이트닝 384 theo dõi 34 Videos 74.22N lượt xem 2021-07-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-18
Tổng số lượt xem362
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận8
Tỷ lệ lượt xem 94.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 159.25N - 273N
Tỷ lệ tương tác 24.03%
Thẻ gắn
Giới thiệu
폭망했다 zzzz
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)