Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
El personaje que nos observa desde la ventana de Among us.
los pros de among us
los pros de among us 231N theo dõi 74 Videos 68.13TR lượt xem 2021-05-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem624.94N
Thích tỷ lệ 96.9%
Số lần bình luận487
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 113.72TR - 204.72TR
Tỷ lệ tương tác 9.72%
Thẻ gắn
Giới thiệu