Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
cierre de campaña de obrador es una farsa
AMLO
AMLO 289 theo dõi 210 Videos 107.49N lượt xem 2018-06-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem158
Thích tỷ lệ 47.6%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 54.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 37.97%
Thẻ gắn
AMLO PEJE MORENA ELECCIONES 2018 ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR CHAIROS
Giới thiệu
Síguenos en nuestras diferentes redes sociales y no te pierdas de nuestro contenido

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/LavozDelPuebloEnBuscaDeLaVerdad/

INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/amlovers2018/?hl=es-la
Mở