Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
쉽게 잊혀지지 않는 그 장면, 절체절명의 순간 공중에서 실시한 심폐소생술! #액션캠_시즌1_레전드 / 울산MBC 210814 방송
연출 불가능한 리얼 1인칭 [액션캠]
연출 불가능한 리얼 1인칭 [액션캠] 46N theo dõi 186 Videos 17.86TR lượt xem 2021-09-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-23
Tổng số lượt xem2.96N
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 6.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.34TR - 2.41TR
Tỷ lệ tương tác 3.44%
Thẻ gắn
액션캠 사건 사고 고프로 구조 긴급 구출 현장 취재 김현대 경장 하늘의 영웅 공중 심폐소생술
Giới thiệu
명장면 중에 명장면!
상공 위에서도 놓지 않았던 심폐소생술
하늘의 영웅을 다시 만나보았다.

액션캠 제보메일 [email protected]
액션캠 플러스친구 http://pf.kakao.com/_EIdzK
울산MBC 홈페이지 https://usmbc.co.kr/
Mở