Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Squid Game This Pose Prank Battle Nerf Guns | Action Nerf War
Action Nerf
Action Nerf 378.46N theo dõi 347 Videos 885.91TR lượt xem 2021-10-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem127N
Thích tỷ lệ 75.7%
Số lần bình luận7
Tỷ lệ lượt xem 33.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 57.78TR - 67.02TR
Tỷ lệ tương tác 0.41%
Thẻ gắn
Squid Game Squid Game This Pose Squid Game Prank 어몽어스 오징어게임 어몽어스 오징어게임 squid game Action nerf war actionnerfwar
Giới thiệu
Squid Game This Pose Prank Battle Nerf Guns | Action Nerf War: https://youtu.be/_CdlDosh28Y
👉 Watch Previous Episode:
Squid Game Prank Battle Nerf Guns Fight Criminal vs Baby Doll Squid Game | Action Nerf: https://youtu.be/Fz-gIO1IyiU
👉 Watch More Video: https://bit.ly/37a3kPU

👉 Subscribe My Channel: https://bit.ly/2PXk87k

👉 Thank you for watching!

Hastag: #actionnerf #actionnerfwar #kiwinerfwar
Mở