Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
TERRENCE ROMEO MAMIMIGAY NG SAPATOS
Amaze Basketball
Amaze Basketball 1.34N theo dõi 72 Videos 66.28N lượt xem 2020-05-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem106
Thích tỷ lệ 10.38%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 7.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 38.68%
Thẻ gắn
Terrence romeo Peak sports Basketball Basketball challenge Kalye irving Hype streetball Mav's phenomenal basketball Coach mavs Terrence romeo highlights Terrence romeo crossover Ankle breaker Gilas pilipinas Basketballs
Giới thiệu