Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
OXYTRON - PERJALANAN, JAGALAH HATI (KOKPIT 19)
Musik Metafakta Oxytron
Musik Metafakta Oxytron 15.6N theo dõi 28 Videos 786.1N lượt xem 2021-07-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-14
Tổng số lượt xem11.15N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận25
Tỷ lệ lượt xem 71.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.02TR - 3.64TR
Tỷ lệ tương tác 5.15%
Thẻ gắn
Oxytron Oxytron From Home Musik Oxytron Musik Metafakta Oxytron Musik Metafakta Jazz Healing Music Theraphy Music Sehat Tentrem ST Musik Terapi Online Concert Studio Session Live Music Indra Qadarsih Indro Hardjodikoro
Giới thiệu
Atas Berkat Rochmat Alloh Yang Maha Kuasa

Oxytron - KOKPIT 19
with:
Andewe Azal/M. Subchi Azal Tsani, Founder and Keyboardist
Indra Q, Keyboardist
Irwan Az, Guitarist
Ermy Tholabul Ilmi, Guitarist
Indro H, Bassist
Elfrida Muizza, Vocalist
Wiwid, Vocalist

tracklist:
- Perjalanan
- Jagalah Hati

Find out more about us:

Instagram
https://www.instagram.com/oxytronoffi...
https://www.instagram.com/musikmetafakta

Dipersembahkan oleh Sehat Tentrem Untuk Indonesia Raya

#Oxytron #MusikOxytron #SehatTentrem
Mở