Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
HELLO band - KEPALA BATU (High Definition)
Gani Mulia
Gani Mulia 43.1N theo dõi 14 Videos 22.89TR lượt xem 2011-08-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem30.6N
Thích tỷ lệ 0.13%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 71%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.77TR - 7.8TR
Tỷ lệ tương tác 0.3%
Thẻ gắn
HELLO Documents MP4
Giới thiệu
Single ke-3 album 2 (Kepala Batu)
Mở