Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
MASK Nerf War : CRIME CITY Warriors Alpha Nerf Guns Fight Dr.Zero Cross Fire Destroyer
MASK Nerf War
MASK Nerf War 1.43TR theo dõi 359 Videos 482.4TR lượt xem 2021-10-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem73.29N
Thích tỷ lệ 80.4%
Số lần bình luận12
Tỷ lệ lượt xem 5.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 33.32TR - 38.67TR
Tỷ lệ tương tác 0.95%
Thẻ gắn
nerf war nerf squad nerf battle nerf vs nerf nerf wars guns nerf war guns nerf guns nerf attack Nerf mask Nerf Mask video nerf gaming war guns vs guns nerf arsenal nerf blaster nerf video crime Mask Nerf War dr.zero
Giới thiệu
MASK Nerf War : CRIME CITY Warriors Alpha Nerf Guns Fight Dr.Zero Cross Fire Destroyer

Mask Nerf War use nerf guns, nerf guns skills or. the characters are using masks.
Match matches. use the latest nerf guns on the market.
If you are not satisfied about the video please comment.
We will be different for better products.

Thank you for watching the video !

Video New : https://youtu.be/cPqZboS6Tv8

PAGE Facebook : http://bit.ly/2FhW8sa

Bloger : http://bit.ly/2AZeda4

webside video : http://bit.ly/2OEJ27H

Other Channels Alpha : http://bit.ly/2zOAVzR

#mask #Alpha #Nerf
Mở