Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Был ли COVID-19 на самом деле и от какой инфекции нас собираются прививать?
Советская Башкирия
Советская Башкирия 1.27N theo dõi 57 Videos 157.15N lượt xem 2020-09-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-26
Tổng số lượt xem446
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 35%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 68.25N
Tỷ lệ tương tác 21.52%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Министерство здравоохранения СССР.
Был ли COVID-19 на самом деле и от какой инфекции нас собираются прививать? Какой вирус стал причиной "эпидемии" COVID-19 или SARS?
Ответ присылать на электронный адрес: [email protected]
Mở