Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Stop Motion ASMR - Big Koi Rainbow Fish Swimming Pool Carp eel eggs Cuckoo Mud Cooking Experiment
Cuckoo
Cuckoo 1.7TR theo dõi 176 Videos 991.28TR lượt xem 2021-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-23
Tổng số lượt xem7.77TR
Thích tỷ lệ 0.5%
Số lần bình luận390
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 3.53TỶ - 6.36TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.55%
Thẻ gắn
cuckoo stop motion cooking ASMR Cuckoo ASMR cuckoo stop motion animation stop motion asmr ASMR Relaxing primitive cooking cooking stop motion cooking asmr cooking asmr mukbang stopmotion making food eating sounds stop motion cooking primitive mud cooking stop motion catch catfish stop motion cooking koi catching catfish hand fishing swimming pool eggs goldfish Trapping cave Koi Fish Colorful Koi Experiment Rainbow Fish catfish betta fish Electric Eel
Giới thiệu
I Build Underground Swimming Pool for Big Koi Rainbow Carp eel eggs "Mud Cooking Experiment" Stop Motion ASMR catfish, betta fish, goldfish by an Electric Eel! Yep, you read that correctly.. he's sticking his hand fishing in a tank to Catching by Cuckoo.
👉 Warning: This is not real, don't eat it!
► Big Fish Eating Eel Fish 120m views: https://youtu.be/L8Ll2JafUrc
► Mukbang BBQ Chicken From Monster Bugs 90m views: https://youtu.be/o-QQr7yGEEg
► Big Octopus Eat Catfish Trap : https://youtu.be/HCPdE5ufKio
SUBSCRIBE for more Videos: ► Cuckoo https://bit.ly/3fBmlyA

All episode is made under the use of stop motion animation technique and owned by BeeStudio CO., LTD., Do not Re-up. Word ideas, Many thanks
#eatingsounds #StopMotionCooking #Cooking #Mukbang #Asmr #Cuckoo
Mở