Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
必剪APP,B站官方发布手机VLOG视频剪辑神器!
iQiQi
iQiQi 32.7N theo dõi 327 Videos 3.34TR lượt xem 2020-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.42N
Thích tỷ lệ 88.9%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 4.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 637N - 728N
Tỷ lệ tương tác 8.86%
Thẻ gắn
必剪 必剪APP 必剪 B站 必剪 bilibili 必剪 手机剪辑 必剪 视频剪辑 必剪 vlog剪辑 必剪 手机剪辑教学 必剪 视频剪辑教学 必剪 剪辑教程 必剪 剪辑教学 必剪 bilibili官方 必剪 视频剪辑神器 手机视频剪辑 视频剪辑神器 vlog视频剪辑 视频剪辑教学 YouTuber必备 YouTuber教学 YouTuber 视频剪辑 手机视频剪辑软件 视频剪辑软件推荐 剪辑软件推荐 视频剪辑软件 必剪 vs 剪映 短视频剪辑工具 短视频制作app 短视频制作教程 必剪剪映 哪个好用
Giới thiệu
欢迎大家订阅我的YouTube频道:
https://www.iqiqi.me/youtube

剪映APP基础视频剪辑教程地址:
https://youtu.be/I4xm4w4o2vg

中国最好用的翻墙VPN推荐:
http://bit.ly/2JdqbTt

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

必剪APP是B站(Bilibili)专为B站UP主打造的一款手机端的视频剪辑神器,它提供了丰富的视频剪辑功能和素材中心,高清录屏、全能剪辑、丰富素材、一键投稿至B站等等,是一款不错的手机VLOG视频剪辑神器!

#必剪 #bilibili #剪辑教程

▶ 00:14 必剪APP下载安装

▶ 00:38 必剪APP基础界面功能介绍

▶ 02:20 必剪APP 高清录屏功能如何使用

▶ 03:05 必剪APP 视频剪辑功能介绍

▶ 03:05 必剪APP 视频剪辑功能介绍

▶ 08:55 必剪APP 视频导出

▶ 09:45 必剪APP 一键发布至B站

▶ 10:48 必剪APP 功能优化与改进

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

推荐视频:

Gopro Quik音乐图片视频编辑器:快速制作超炫视频
https://youtu.be/mOlpJpEzYbQ

手机轻松拍摄及剪辑出高质感短片利器:
https://youtu.be/Qw2vfBLnylA

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

▶▶ 联系iQiQi:

● 我的网站:https://www.iqiqi.me/

● Facebook主页:https://www.fb.me/iqiqi.tv/

● Twitter:https://twitter.com/iqiqiqi_
Mở