Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
드라마 '나의 아저씨' OST part.1~part.8 모두 듣기
윤빙수
윤빙수 66.72N theo dõi 6 Videos 1.42TR lượt xem 2018-05-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-14
Tổng số lượt xem773.69N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận240
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 352.01TR - 633.63TR
Tỷ lệ tương tác 0.73%
Thẻ gắn
나의아저씨 드라마 OST 인생드라마
Giới thiệu
진짜 장면 하나하나, 대사 하나하나
내 인생 드라마!!!

1. 이희문-01-그 사나이
2. Sondia-01-어른
3. 정승환-01-보통의 하루
4. 제휘-01-Dear Moon
5. 고우림-01-백만송이 장미
6. 무지개는 있다 (Acoustic Ver.)_오왠 (O.WHEN)
7. 무지개는 있다 (Band Ver.)_빈센트 블루 (Vincent Blue)
8. 내 마음에 비친 내 모습 (Piano Ver.)
9. 내 마음에 비친 내 모습
10. 지선 - 숲
Mở