Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
THIS WAS SO CLOSE 😮
Lucas and Marcus
Lucas and Marcus 28.8TR theo dõi 1092 Videos 9.73TỶ lượt xem 2022-11-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-28
Tổng số lượt xem6.34TR
Thích tỷ lệ 4.17%
Số lần bình luận235
Tỷ lệ lượt xem 22%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 2.88TỶ - 3.34TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.21%
Thẻ gắn
lucas and marcus dobre twins dobre brothers lucas marcus dobre twins bros brothers shorts tic tac toe
Giới thiệu
#shorts #lucasandmarcus #tictactoe

📚 PRE-ORDER OUR NEW BOOK!
https://www.amazon.com/You-Know-Lit-Dobre-Brothers/dp/1641120452
https://www.barnesandnoble.com/w/you-know-you-lit-the-dobre-brothers/1140472305

📲 DOWNLOAD & PLAY DOBRE DUEL!
https://dobreduel.com/

WE POST THURSDAY, SATURDAY & SUNDAY!
TURN OUR POST NOTIFICATIONS ON FOR A SHOUTOUT!

SUBSCRIBE TO THE LUCAS AND MARCUS CHANNEL!
https://www.youtube.com/user/TwiNboTzVids

SUBSCRIBE TO THE DOBRE BROTHERS CHANNEL!
https://www.youtube.com/channel/UCC3OGYxHwV8pB5yLobw9KdA

LUCAS’S SOCIAL MEDIA
Instagram - @lucas_dobre
Twitter - @Dobrelucas
Snapchat - @lucas_dobre
TikTok - @dobretwins

MARCUS’S SOCIAL MEDIA
Instagram - @Marcusdobre
Twitter - @Dobremarcus
Snapchat - @marcusdobre1
TikTok - @dobretwins

FOLLOW THE DOBRE BROTHERS!
Instagram - http://instagram.com/dobrebrothers
Snapchat - https://www.snapchat.com/discover/Dobre_Brothers/5255767112
Facebook - https://www.facebook.com/dobrebrothers/

BIZ - [email protected]

THANKS FOR WATCHING!

THIS WAS SO CLOSE 😮
https://youtube.com/shorts/Zu9u4sgYy9M
Mở