Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
'여군 장교' 와 '말년병장' 단 둘이 상황실에 남으면 생기는 일 [영화리뷰] [조은영화] [쿠키있음]
조은영화
조은영화 96.6N theo dõi 123 Videos 41.45TR lượt xem 2021-03-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.67TR
Thích tỷ lệ 0.36%
Số lần bình luận1.94N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.67TỶ - 3TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.89%
Thẻ gắn
영화리뷰 영화리뷰 결말포함 ㅅㅅ영화 군대 영화
Giới thiệu
구독과 좋아요는 저에게 너무나도 큰 힘이 됩니다!!♥
부탁드려요ㅠ

"영화가 궁금할 땐 조은영화"


영화제목 : 일상의 관계 (2018)

영화 감상하기

네이버 시리즈온 :https://serieson.naver.com/movie/detail.nhn?productNo=3606331

#영화리뷰 #한국영화 #군대
Mở