Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Внутридневной трейдинг (скальпинг). Мастер-класс
Товарищ Сталин
Товарищ Сталин 7.58N theo dõi 11 Videos 514.12N lượt xem 2021-03-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem978
Thích tỷ lệ 94.1%
Số lần bình luận26
Tỷ lệ lượt xem 12.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 182N
Tỷ lệ tương tác 33.13%
Thẻ gắn
скальпинг ртс ммвб трейдинг moex привод бондаря Внутридневной трейдинг интрадей
Giới thiệu
Проп-трейдинговая компания https://teamtraders.ru/
Если надумаете пройти обучение у них - вот вам от меня промокод на скидку 10%: STALIN
Mở