Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
La traición del hotdog 😔 #shorts
Meli Rico
Meli Rico 1.53TR theo dõi 256 Videos 461.34TR lượt xem 2021-10-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem668.29N
Thích tỷ lệ 97.8%
Số lần bình luận311
Tỷ lệ lượt xem 43.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 121.62TR - 218.92TR
Tỷ lệ tương tác 8.91%
Thẻ gắn
Giới thiệu