Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Diana Pretend Play with Princess Carriage Inflatable Toy
✿ Kids Diana Show
✿ Kids Diana Show 85.8TR theo dõi 947 Videos 65.01TỶ lượt xem 2019-01-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem760.09TR
Thích tỷ lệ 68.7%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 345.84TỶ - 401.18TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.09%
Thẻ gắn
pretend play toys toy for kids princess carriage princess carriage inflatable kids toys diana and roma диана рома и диана kids diana show diana kids video
Giới thiệu
Diana and Roma Pretend Play with Princess Carriage Inflatable Toy and other interesting toys. Fun video for kids Diana`s INSTAGRAM https://www.instagram.com/kidsdianashow/ Subscribe to Kids Diana Show - http://bit.ly/2k7NrSx
Mở