Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
리얼먹방:) 노각무침 비빔밥 ★ 들기름 파 계란후라이ㅣCucumber BIBIMBAP & Perila Oil Fried EggsㅣREAL SOUNDㅣASMR MUKBANGㅣ
[햄지]Hamzy
[햄지]Hamzy 7.71TR theo dõi 341 Videos 2.24TỶ lượt xem 2021-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-16
Tổng số lượt xem3.42TR
Thích tỷ lệ 96.5%
Số lần bình luận1.55N
Tỷ lệ lượt xem 44.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.55TỶ - 2.8TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.47%
Thẻ gắn
여자먹방 맛방 먹방 막방 멋방 mukbang korean food eating show 리얼사운드 real sound spicy food モッパン 백종원 노각무침 김수미 노각무침 노각무침 양념 노각무침 비빔밥 들기름 계란후라이 들기름파계란후라이 fried egg korean food mukbang spicy food mukbang 비빔밥 먹방 bibimbap mukbang korean bibimbap 노각무침 만들기 노각무침 레시피 노각 손질하기 노각 손질법 햄지 노각무침 kimchi mukbang korean spicy food mukbang 오이무침 레시피 오이무침 만들기 백종원 오이무침
Giới thiệu
★Today's menu is Overripe Cucumber BIBIMBAP ☆ Perila Oil, Shallot, Fried Eggs★

If you are already subscribed to my channel, welcome back and thank you for watching.
I would appreciate it if you check my previous videos and please keep supporting me by liking my videos.
If you are new to my channel, please subscribe and like my videos and I hope you come back for my latest videos as well.
If possible, I will try to make meals of your choice, so please let me know your preference in the comments below.

★Email★
[email protected]
★Instagram★
https://www.instagram.com/hamzy_1990/

구독,좋아요,댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다♡
.
.
.
.
.
#노각무침 #들기름파계란후라이 #비빔밥 #koreanfood #mukbang #eatingshow #asmr #realsound #hamzy
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)