Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Deep Cleaning Cuticles: Opps this got stuck (Sensitive Content) #shorts #nails #satisfying
ilysm Nails
ilysm Nails 1.25TR theo dõi 1174 Videos 1.73TỶ lượt xem 2021-05-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem101.72TR
Thích tỷ lệ 81.3%
Số lần bình luận2.91N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 18.51TỶ - 33.32TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.71%
Thẻ gắn
Satisfying oddlysatisfying satisfying videos nails nailart nailhacks cuticles
Giới thiệu
Normal clean out for a fake hand only

All products listed on my website:
http://www.ilysmnails.com

#nails #nailart #polygel #gelnails #acrylicnails #nailhacks #nailpolish #satisfying #oddlysatisfying
Mở