Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[롤토체스] 3코스트 리롤 메타에서 반드시 알아야 할 덱!! / 리븐 3성덱 / 롤토체스 시즌 5.5
꼴픽이 [KorPicK]
꼴픽이 [KorPicK] 62.5N theo dõi 454 Videos 18.15TR lượt xem 2021-07-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-28
Tổng số lượt xem21.97N
Thích tỷ lệ 96.1%
Số lần bình luận39
Tỷ lệ lượt xem 35.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 9.98TR - 17.99TR
Tỷ lệ tương tác 2.45%
Thẻ gắn
꼴픽이 korpick 꼴픽 T1 꼴픽이 롤토체스 롤체 롤토체스 강의 롤토체스 챌린저 롤체 챌린저 챌린저 롤토체스 고수 롤토체스 운영법 롤체 운영법 롤체 운영 롤토체스 운영 롤토체스 밸류 롤토체스 벨류 롤체 밸류 롤체 밸류덱 롤토체스 밸류덱 롤토체스 리븐 롤체 리븐 롤토체스 5.5 롤토체스 시즌5.5 롤체 시즌 5.5
Giới thiệu