Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
청약 당첨 노리기 vs 구축 아파트 싸게 사기! / 내 집 마련, 뭐가 더 좋을까?
비즈엠
비즈엠 3.57N theo dõi 224 Videos 895.58N lượt xem 2021-10-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-17
Tổng số lượt xem840
Thích tỷ lệ 2.14%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 23.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 364N - 682.5N
Tỷ lệ tương tác 5.71%
Thẻ gắn
첫집 부동산 내집마련 주택청약 청약 임대 주택 구축 아파트 신축 재건축 재개발 갭투자 전세 매매 재태크 부동산재태크 수도권 동탄 동탄대장 공인중개사 부린이 초보 청년 청년주택 청약vs주택매매 매수 vs 뭐가 좋나요 윤기원 빌라 신축빌라 구축빌라 금리 주택담보 대출 이사 신도시 q&a 질문
Giới thiệu
청약 당첨 노리기 vs 구축 아파트 싸게 사기! / 내 집 마련, 뭐가 더 좋을까?

아직 내 집 마련이 어려운 초보, 부린이를 위한 Q&A 시간!

1.청약 당첨 vs 구축 아파트 구매 중 내 집 마련, 뭐가 더 좋나요?
2. 집을 사면 나중에 청약이 안 되지 않나요?
3. 자기 수준에 맞는 좋은 주택 고르는 법
4. 집 값, 언제까지 오르나요?
──────────────────────
▶관련 기사 https://vo.la/MxOvm
비즈엠 홈페이지▶https://vo.la/lPiQL
비즈엠 페이스북▶https://vo.la/5BF0f
비즈엠 인스타그램▶https://vo.la/XIuov
Mở