Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The Fortune-Telling BASKETBALL!! 🏀😂🙌🏽 #fortune #shorts
QTube
QTube 555N theo dõi 494 Videos 248.33TR lượt xem 2021-09-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem12.38TR
Thích tỷ lệ 9.02%
Số lần bình luận6.48N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 5.63TỶ - 6.53TỶ
Tỷ lệ tương tác 9.54%
Thẻ gắn
Giới thiệu