Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Julia and Jacob are MOTHER in THE COUNCIL (Part 2)
Secret Sleepover Society
Secret Sleepover Society 58.7N theo dõi 317 Videos 6.95TR lượt xem 2021-05-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-16
Tổng số lượt xem17.45N
Thích tỷ lệ 99.6%
Số lần bình luận71
Tỷ lệ lượt xem 29.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 7.91TR - 9.19TR
Tỷ lệ tương tác 8.21%
Thẻ gắn
Secret Sleepover Society Jacob Andrews Julia Lepetit Let's Play Twitch Drawfee Jacob Andrews Julia Lepetit Jacob and Julia SSS Secretsleepoversociety the council the council council game mother mother vision vision counsil the counsil investigation game investigation mystery where's mother? MOM mum
Giới thiệu
The Council (Part 2), originally streamed April 25th, 2021
Secret Sleepover Society is every Sunday and Wednesday from 9 pm Eastern time to 11 pm EST

https://www.twitch.tv/secretsleepoversociety
https://twitter.com/SSS_Stream
https://www.teepublic.com/stores/secret-sleepover-society

Hosts:
Jacob https://twitter.com/FLoaBComic
Julia https://twitter.com/JuliaLepetit

Channel manager
https://twitter.com/Khaztaroth315

#TheCouncil #SecretSleepoverSociety #SSS

Timestamps
0:00:00 Intro and reading subs
0:07:50 First part of th... oh no
0:11:15 First part of the stream
1:09:03 Ad break
1:13:37 Second part of the stream
1:44:13 Marbles
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)