Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
아이패드 iPad OS 배터리 사용 설명서 - 애플 읽어주는 남자
프리스비 TV
프리스비 TV 1.69N theo dõi 106 Videos 201.81N lượt xem 2021-12-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-01
Tổng số lượt xem133
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 7.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 7.52%
Thẻ gắn
iPad 아이패드 애플수리 애플교육 아이패드튜토리얼 아이패드배터리 애플스토어 Apple 에어팟 방탕소년단
Giới thiệu
애플 제품의 다양한 기능과 사용법을 읽어주는
애플 읽어주는 남자.

iPad OS 배터리 사용 설명서
1. 배터리 잔량 표시
2. 배터리 위젯 설정(페어링 액세서리)
3. 배터리 저전력 모드

#아이패드초보 #iPadOS #배터리
Mở