Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Targeted Adjustment Tool | In A Lightroom Minute
Adobe Photoshop Lightroom
Adobe Photoshop Lightroom 316N theo dõi 442 Videos 16.98TR lượt xem 2021-11-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-28
Tổng số lượt xem6.6N
Thích tỷ lệ 4.61%
Số lần bình luận13
Tỷ lệ lượt xem 2.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 3TR - 3.45TR
Tỷ lệ tương tác 6.58%
Thẻ gắn
photoshop lightroom lightroom adobe lightroom adobe photoshop lightroom creative cloud adobe software photography digital imaging photo editing
Giới thiệu
Take the guesswork out of your editing process. 📸

Summer Murdock is back with a new #InALightroomMinute to explain how the Targeted Adjustment Tool can save you hours when editing!

Follow Lightroom:
http://facebook.com/Lightroom
http://twitter.com/Lightroom
http://instagram.com/Lightroom
Mở