Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
รถไถฟอร์ดเก่านอกพิมพ์นิยม 6610เกียกลางคานหน้าคาราโร่ ปั้มเฮชไอดีโตเทอโบหัวฉีดเตี้ย จัดครบจัดเต็ม
ฟูจิแทรกเตอร์
ฟูจิแทรกเตอร์ 83.9N theo dõi 323 Videos 2.21TR lượt xem 2022-08-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-24
Tổng số lượt xem11.71N
Thích tỷ lệ 2.61%
Số lần bình luận8
Tỷ lệ lượt xem 14%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 841.75N - 2.11TR
Tỷ lệ tương tác 3.3%
Thẻ gắn
Giới thiệu
รถไถฟอร์ดเก่านอกพิมพ์นิยม 6610เกียกลางคานหน้าคาราโร่ ปั้มเฮชไอดีโตเทอโบหัวฉีดเตี้ย จัดครบจัดเต็มจากฟูจิแทรกเตอร์
Mở